Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

HIRUNDO®

je biologický přípravek registrovaný v kategorii hnojiv a je určen do porostů řepky olejky (Brassica napus), hořčice seté (Sinapis alba), máku setého (Papaver somniferum) a pro pěstování všech druhů zeleniny. Přípravek HIRUNDO® obsahuje účinné agens – živé buňky bakterií rodu Bacillus v tekutém médiu. Dovede aktivně potlačovat patogeny v půdě na základě produkce vlastních fungistatických látek a zároveň stimuluje růst rostliny.

Bakterie je přizpůsobena vysychání půd, vysokým a nízkým teplotám a je odolná i proti pesticidům, protože vytváří endospory, které odolávají stresovým podmínkám.

Přípravek HIRUNDO® je doporučován používat v oblastech s vysokým obsahem humusu, s pH půdy neutrálním nebo slabě zásaditým. Životnímu prostředí odpovídají černozemě (Jižní Morava, částečně Polabí).

PRINCIP PŮSOBENÍ

Účinek přípravku HIRUNDO® je založen na volné symbióze (oboustranně prospěšný vztah mezi kořeny hostitelské rostliny a bakterií). Bakterie svou přítomností na kořenech a produkcí fytoalexinů chrání kořeny před houbovými chorobami, svou přítomností ve volné půdě likviduje houbové patogeny. Množství živin je v půdě blokováno v podobě nerozložitelných komplexů a organických zbytků. K uvolnění živin z těchto materiálů v okolí kořenů napomáhají bakterie obsažené v přípravku Hirundo.

PŘÍNOSY V BODECH

  • ochrana kořene proti houbovým chorobám a potlačení patogenů v půdě
  • aktivně preventivní ošetření proti hlízence
  • mineralizace organické hmoty
  • zlepšuje dostupnost živin
  • vhodný do intenzivního i ekologického zemědělství

Kresba bakterií v přípravku HIRUNDO®

Ochraňuje kořen proti nežádoucím patogenům z půdy

Bakterie obsažené v přípravku HIRUNDO® produkují chemické sloučeniny na bázi fytoalexinů, kterými si dovedou držet patogenní houby v odstupu (testováno na běžných houbových chorobách, jako je Sclerotinia, Phoma lingam, Verticillium a Botrytis cinerea). Polní pokusy ukazují, že počet napadených rostlin je oproti kontrole prokazatelně nižší. V souhrnu lze říci, že bakterie přípravku HIRUNDO® kolonizují kořeny rostlin a dovedou je ochránit před napadením patogenními houbami z půdy.


Foto Moravské zemědělské krajiny s řepkou

Zvýšení výnosu

Bakterie napomáhá mineralizaci organické hmoty a následnému zlepšení dostupnosti živin. Výnos je navýšen díky redukci patogenních hub, aktivní ochraně kořene a zlepšení přistupu živin.

Určeno do vysoce humózních půd s neutrální nebo slabě zásaditou reakcí

Přípravek HIRUNDO® doporučujeme pro použití do černozemí a vůbec do půd s vysokým obsahem organických látek 2,5 -5%. Do půd s nižší bonitou doporučujeme přípravek PROMEHEUS®CZ.

Podmínky pro aplikaci

Během aplikace je třeba vyvarovat se ostrého slunečního svitu, bakterie jsou totiž velmi citlivé na UV záření. Doporučujeme aplikovat za oblačného počasí anebo navečer. Aby se buňky řádně dostaly ke kořenům, přípravek by měl být aplikován do vlhké půdy, případně krátce před deštěm, během deště i po něm.

Bakterie v přípravku pocházejí z našich klimatických podmínek a dobře snášejí široké rozmezí teplot. Pro aplikaci přípravku PROMETHEUS doporučujeme jakékoli teploty nad 0°C.

Dávkování
Aplikační dávka: 1 l/ha, množství vody 200-600 l/ha dle vlhkostních podmínek půdy.

Termíny pro aplikaci

  • podzimní aplikace do řepky: po vzejití během celého podzimu, možné též v předseťové přípravě
  • jarní aplikace do řepky: v časném jaře, jakmile podmínky umožní vjezd techniky na pole
  • aplikace do máku: ideálně během vzcházení do fáze děložních listů (včetně), ale možné je i pozdější použití

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.VÍCE: SE KTERÝMI PŘÍPRAVKY LZE HIRUNDO® KOMBINOVAT?