Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK
<<
>>

O nás

 

Firma Monas Technology byla založena v roce 2008 jako výhradně česká firma se sídlem v Českých Budějovicích. Navázali jsme na několikaleté studie, které předcházely založení firmy. Intenzivně se věnujeme vývoji nových výrobků prospěšných pro zemědělskou produkci a přímo nebo přes distributory je nabízíme konečným zákazníkům.

 

  • V roce 2018 proběhla registrace našich přípravků pro použití v zelenině.
  • Od sezóny 2017 jsou naše produkty registrované i pro Slovenskou republiku.
  • Na konci roku 2016 jsme připravili možnost použití přípravku PROMETHEUS®CZ do porostu slunečnice
  • V roce 2015 jsme k naší nabídce připojili produkt FIX-H+N®, registrovaný pro použití v kukuřici
  • V listopadu 2014 jsme rozšířili registraci přípravku PROMETHEUS®CZ do máku.
  • V květnu 2013 jsme obdrželi registraci druhého výrobku HIRUNDO® do řepky.
  • V únoru 2011 byla získána registrace našeho prvního produktu PROMETHEUS®CZ do řepky.

I nadále pracujeme na nových produktech. Studujeme mikrobiální život v různých typech půd. Zabýváme se mikrobiálními vztahy v půdě, jejich prospěšností pro zemědělské plodiny a produkcí metabolitů. Organizujeme řadu pokusů.

 

Naším hlavním cílem je hledání technologických postupů, které by mohly napomoci redukci chemických ošetření a umělých hnojiv při udržení vysokých výnosů. Zkoumáme organismy, které přirozeně redukují patogeny kulturních plodin, ovlivňují fyzikální vlastnosti půd a podílejí se na koloběhu prvků v půdě.

 

Naše poznatky a hotové produkty se snažíme přímo nabídnout pro praktické využití v zemědělství.