Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK MONAS_SLIDESHOW_OK
<<
>>

O nás

 

Firma Monas Technology byla založena v roce 2008 jako výhradně česká firma se sídlem v Českých Budějovicích. Navázali jsme na několikaleté studie, které předcházely založení firmy. Intenzivně se věnujeme vývoji nových výrobků prospěšných pro zemědělskou produkci a přímo nebo přes distributory je nabízíme konečným zákazníkům.


 • 2022 V tomto roce zavádíme přípravek KESTOM na bázi Trichoderma atroviride pro zvýšení úrodnosti půdy.
 • 2021 Naše nabídka se rozšiřuje o nový biologický přípravek BASKUS®, podporující zdraví rostlin, účinný zvláště v přítomnosti bakteriálních infekcí.
 • 2020 Od tohoto roku platí registrace produktů PROMETHEUS®CZ a FIX-H+N® i na území Bulharska.
 • 2019 Proběhlo rozšíření registrace přípravku HIRUNDO® do máku v zásaditých půdách.
 • 2019 Zavádíme výrobu suchých formulací pro hobby zahrádkáře, které budou mít obchodní značky:
  • INPORO Zdravá zelenina
  • INPORO Růst zeleniny
 • 2018 Použití našich přípravků se rozšiřuje do všech druhů zeleniny (platí pro PROMETHEUS®CZ, HIRUNDO® a FIX-H+N®).
 • 2017 Bakteriální přípravky si nově mohou aplikovat i pěstitelé na Slovensku.
 • 2016 Proběhlo rozšíření použití přípravku PROMETHEUS®CZ do slunečnice.
 • 2015 K naší nabídce jsme připojili produkt FIX-H+N®, registrovaný pro použití v kukuřici.
 • 2014 Použití přípravku PROMETHEUS®CZ se rozšiřuje do máku.
 • 2013 Připravili jsme pro Vás možnost použití jiné bakterie do řepky v našem druhém výrobku, HIRUNDO®.
 • 2008 Prostřednictvím přípravku PROMETHEUS®CZ na trh zavádíme inovativní trend; jedná se o přípravek do řepky obsahující přátelské rhizosferní bakterie.

I nadále pracujeme na nových produktech. Studujeme mikrobiální život v různých typech půd. Zabýváme se mikrobiálními vztahy v půdě, jejich prospěšností pro zemědělské plodiny a produkcí metabolitů. Organizujeme řadu pokusů.

Naším hlavním cílem je hledání technologických postupů, které by mohly napomoci redukci chemických ošetření a umělých hnojiv při udržení vysokých výnosů. Zkoumáme organismy, které přirozeně redukují patogeny kulturních plodin, ovlivňují fyzikální vlastnosti půd a podílejí se na koloběhu prvků v půdě.

Naše poznatky a hotové produkty se snažíme přímo nabídnout pro praktické využití v zemědělství.