Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

Tank Mixy

Z pohledu praktické aplikace přípravků na pole přichází na řadu otázka vhodných Tank Mixů.

Vhodné kombinace jsou ty, které neohrozí životnost bakterií.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

PROMETHEUS®CZ

Přípravek je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a většinou listových hnojiv.

VÝJIMKY, NEMÍCHAT S:

 • morforegulátory (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba, přípravky na bázi tebuconazole)
 • listovými hnojivy obsahujícími bór
 • DAM (tekuté dusíkaté hnojivo)
 • kyselinou citronovou
 • stabilizátory dusíku

VÍCE: TESTOVANÉ KOMBINACE ZAVŘÍT DETAILY

TESTOVANÉ KOMBINACE
Herbicidy
Garlant Forte ANO
Agil 100 EC ANO
Galera ANO
Quiz ANO
Starane ANO
Command ANO
Butisan 400 ANO
Butisan Complete ANO
Butisan Star ANO
Butisan Duo ANO
Butisan Max ANO
Laudis ANO
Callisto ANO
Insekticidy
Nurelle D ANO
Mavrik2F – solo ANO
Mavrik2F + kyselina citronová NE
Mospilan ANO
Morforegulátory
Orius NE
Caryx NE
Moddus NE
Optimus NE
Caramba NE
Tilmor NE
Fungicidy
Amistar ANO
Pictor ANO
Smáčedla
Velocity ANO
Hnojiva a podpůrné látky
DAM NE
Fortestim ANO
Lexin ANO
Atonik ANO
všechna hnojiva obsahující BÓR NE

HIRUNDO®

Přípravek je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a se všemi listovými hnojivy.

VÝJIMKY, NEMÍCHAT S:

 • morforegulátory (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba)
 • DAM (tekuté dusíkaté hnojivo)
 • kyselinou citronovou
 • stabilizátory dusíku

VÍCE: TESTOVANÉ KOMBINACE ZAVŘÍT DETAILY

TESTOVANÉ KOMBINACE
Herbicidy
Garlant Forte ANO
Agil 100 EC ANO
Galera ANO
Quiz ANO
Starane ANO
Command ANO
Butisan 400 ANO
Butisan Complete ANO
Butisan Star ANO
Butisan Duo ANO
Butisan Max ANO
Insekticidy
Nurelle D ANO
Mavrik2F – solo ANO
Mavrik2F + kyselina citronová ANO
Mospilan ANO
Decis ANO
Morforegulátory
Orius ANO
HORIZON ANO
Caryx NE
Moddus NE
Optimus NE
Caramba NE
Tilmor NE
Stabilan (CCC) ANO
Fungicidy
Amistar ANO
Pictor ANO
Smáčedla
Velocity ANO
Hnojiva a podpůrné látky
DAM NE
Fortestim ANO
Lexin ANO
Atonik ANO
Hydrobor ANO
Borosan ANO
Boromax ANO

FIX-H+N®

Nejsou známa žádná omezení s kombinacemi herbicidů určených do kukuřice.
V zelenině je třeba vyvarovat se kombinaci s dusíkatými hnojivy (koncentrace vyšší než 5%) a s listovými hnojivy obsahujícími bór.

BASKUS®

Přípravek BASKUS® by neměl být míchán s:

 • fungicidy
 • bakteriocidy (oxichlorid mědi, fosetyl-Al, kys. citronová)
 • hnojivy, kde obsah dusíku je vyšší než 10%
 • hnojivy obsahujícími bór
 • stabilizátory dusíku

KANGER®

Přípravek KANGER® by neměl být kombinován s hnojivy obsahujícími kyselinu citronovou a/nebo dusík v koncentraci nad 10%, s listovými hnojivy s obsahem boru a dále s vybranými fungicidy/insekticidy (přípravky na bázi organofosfátů a fosfonátů nebo přípravky obsahujícími měď).

VÍCE: TESTOVANÉ KOMBINACE ZAVŘÍT DETAILY

TESTOVANÉ KOMBINACE
PŘÍPRAVEKÚČINNÁ LÁTKA MIXIBILITA
Aliette Fosetyl-Al NE
Bellis Boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg ANO
Captan 80 WG Captan 800 g/kg ANO
Dragonis Difenokonazol 50 g/kg, fluxapyroxad 75 g/kg ANO
Delan 700 WDG Dithianon 700 g/kg ANO
Delan Pro Dithianon 125 g/l, fosfonáty draselné 561 g/lNE
Dithane Mankozeb 750 g/kgNE
Defender Hydroxid Cu 383,8 g/l ANO
Flint Plus Captan 600 g/kg, trifloxystrobin 40 g/kg ANO
Flowbrix Oxychlorid Cu 638 g/lNE
Polyram WG Metiram 700 g/kg ANO
Scala Pyrimethanil 400 g/l ANO
Score 250 EC Difenokonazol 250 g/l ANO
Sercadis Fluxapyroxad 300 g/l ANO
Topas 100 EC Penkonazol 100 g/l ANO
Kyselina citronová NE
Listová hnojiva do 10% N ANO
Listová hnojiva s borem NE