Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

Tank Mixy

Z pohledu praktické aplikace přípravků na pole přichází na řadu otázka vhodných Tank Mixů.

Vhodné kombinace jsou ty, které neohrozí životnost bakterií.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

PROMETHEUS®CZ

Přípravek je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a většinou listových hnojiv.

VÝJIMKY, NEMÍCHAT S:

 • morforegulátory (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba, přípravky na bázi tebuconazole)
 • listovými hnojivy obsahujícími bór
 • DAM (tekuté dusíkaté hnojivo)
 • kyselinou citronovou
 • stabilizátory dusíku

VÍCE: TESTOVANÉ KOMBINACE

HIRUNDO®

Přípravek je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a se všemi listovými hnojivy.

VÝJIMKY, NEMÍCHAT S:

 • morforegulátory (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba)
 • DAM (tekuté dusíkaté hnojivo)
 • kyselinou citronovou
 • stabilizátory dusíku

VÍCE: TESTOVANÉ KOMBINACE

FIX-H+N®

Nejsou známa žádná omezení s kombinacemi herbicidů určených do kukuřice.
V zelenině je třeba vyvarovat se kombinaci s dusíkatými hnojivy (koncentrace vyšší než 5%) a s listovými hnojivy obsahujícími bór.

BASKUS®

Přípravek BASKUS® by neměl být míchán s:

 • fungicidy
 • bakteriocidy (oxichlorid mědi, fosetyl-Al, kys. citronová)
 • hnojivy, kde obsah dusíku je vyšší než 10%
 • hnojivy obsahujícími bór
 • stabilizátory dusíku