Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

LOADING...

PROMETHEUS®CZ

pomocný rostlinný přípravek s obsahem živých bakterií rodu Pseudomonas v tekutém médiu, určený k ošetření řepky olejky (Brassicsa napus), hořčice seté (Sinapis alba), máku setého (Papaver somniferum), slunečnice roční (Helianthus annuus) a všech druhů zeleniny.

HIRUNDO®

biologický přípravek obsahujícící živé buňky bakterií rodu Bacillus v tekutém médiu se stimulujícími účinky na rostliny řepky olejky (Brassica napus) hořčice seté (Sinapis alba) a všech druhů zeleniny. Doporučuje se pro oblasti s vysokým obsahem humusu a neutrálním nebo slabě zásaditým pH půdy (zejména černozemě Jižní Moravy a Polabí).

FIX-H+N®

biologický přípravek určený k ošetření kukuřice (Zea mays), a to jak silážní, tak zrnové. Déle je určen k ošetření všech druhů zeleniny. Preparát FIX-H+N® obsahuje dva druhy bakterií, které kolonizují rhizosféru a vytvářejí tak s kořeny rostlin volnou symbiózu. Bakterie zajišťuji rostlinám lepší příjem živin a zároveň vážou vzdušný dusík do půdy. Dalším přínosem je produkce rostlinných hormonů (cytokininů), čímž je významně podpořen růst plodiny.

BASKUS®

BASKUS® je směs mikroorganismů, účinná jak proti G+, tak proti G- bakteriím. Jednotlivé složky přípravku mají pozitivní efekt na zraví rostlin samy o sobě, nicméně díky kombinaci několika různých druhů se podařilo vyvinout produkt, jehož účinek je konzistentní napříč širokým spektrem patogenů a při celé škále environmentálních podmínek. Tři z komponent obsažených v přípravku BASKUS® podporují přirozenou obranyschopnost rostlin, zatímco zbylé čtyři aktivně potlačují patogenní bakterie.

KESTOM®

Přípravek KESTOM® obsahuje antagonistickou houbu druhu Trichoderma atroviride (zelenatka), která patří k přátelské půdní mikroflóře a zvýšení jejího podílu v rhizosféře vede k potlačení patogenních hub. Nejen, že s nimi kompetuje o živiny a prostor, ale dokáže i aktivně snižovat jejich životaschopnost. Mezi sekundární metabolity trichodermy patří mimo jiné atroviridiny, které mají fungistatické účinky. U T. atroviride byl navíc doložen i mykoparazitismus: tento druh cíleně napadá jiné půdní houby za účelem vlastní výživy.

KANGER®

KANGER® je registrován jako pomocný rostlinný přípravek. Jeho dalším účinkem je působení bakteriálních metabolitů proti houbovým patogenům. Tento přípravek totiž obsahuje živé buňky bakterií rodu Bacillus, u nichž byla doložena produkce řady rostlinám prospěšných látek, včetně těch s antifungálním efektem. V případě ošetření jabloňových sadů je přípravek zaměřen zejména proti padlí (Podosphaera leucotricha) a strupovitosti (Venturia inaequalis), a to jak na listech, tak na plodech.

SUFY®

SUFY® je produkt na podporu zdravotního stavu rostlin se zaměřením proti mšicím. Jedná se o kontaktní přípravek s fyzikálním působením na bázi hygroskopických sopečných jílů, jenž pro svou funkci vyžaduje přidání smáčedla. Oproti konvenčním přípravkům na chemické bázi přináší SUFY® řadu výhod. Jelikož jeho účinek není odvislý od chemického složení, nýbrž od jeho mikroskopické struktury, tento produkt nezatěžuje životní prostředí ani lidské zdraví. Zatímco klasické pesticidy po sobě zanechávají nežádoucí rezidua chemických látek, v případě SUFY® tento problém odpadá.

BALET®

BALET®je rostlinný biostimulant obsahující 7 různých druhů mikroorganismů - mléčných bakterií a kvasinek. Jeho použití má pozitivní účinek na zvýšení výnosů silážní i zrnové kukuřice, přičemž důležitým vedlejším efektem je lepší konzervace silážované řezanky. Stabilita siláže se po aplikaci BALETu® pohybuje na úrovni srovnatelné se stabilitou dosahovanou za použití chemických konzervantů, což je mezi biologickými produkty zcela výjimečné.

 

Všechny produkty společnosti MONAS technology je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.