Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

LOADING...

PROMETHEUS®CZ

pomocný rostlinný přípravek s obsahem živých bakterií rodu Pseudomonas v tekutém médiu, určený k ošetření řepky olejky (Brassicsa napus), hořčice seté (Sinapis alba), máku setého (Papaver somniferum), slunečnice roční (Helianthus annuus) a všech druhů zeleniny.

HIRUNDO®

biologický přípravek obsahujícící živé buňky bakterií rodu Bacillus v tekutém médiu se stimulujícími účinky na rostliny řepky olejky (Brassica napus) hořčice seté (Sinapis alba) a všech druhů zeleniny. Doporučuje se pro oblasti s vysokým obsahem humusu a neutrálním nebo slabě zásaditým pH půdy (zejména černozemě Jižní Moravy a Polabí).

FIX-H+N®

biologický přípravek určený k ošetření kukuřice (Zea mays), a to jak silážní, tak zrnové. Déle je určen k ošetření všech druhů zeleniny. Preparát FIX-H+N® obsahuje dva druhy bakterií, které kolonizují rhizosféru a vytvářejí tak s kořeny rostlin volnou symbiózu. Bakterie zajišťuji rostlinám lepší příjem živin a zároveň vážou vzdušný dusík do půdy. Dalším přínosem je produkce rostlinných hormonů (cytokininů), čímž je významně podpořen růst plodiny.

BASKUS®

BASKUS® je směs mikroorganismů, účinná jak proti G+, tak proti G- bakteriím. Jednotlivé složky přípravku mají pozitivní efekt na zraví rostlin samy o sobě, nicméně díky kombinaci několika různých druhů se podařilo vyvinout produkt, jehož účinek je konzistentní napříč širokým spektrem patogenů a při celé škále environmentálních podmínek. Tři z komponent obsažených v přípravku BASKUS® podporují přirozenou obranyschopnost rostlin, zatímco zbylé čtyři aktivně potlačují patogenní bakterie.

 

Všechny produkty společnosti MONAS technology je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.